top of page
ทับทิมWEB01
STAM-WEB01
กดเกเหกเหก
ทับทิมWEB-BG.jpg

Thabthim Daeng ( DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT ) 

การค้นพบ “ ทับทิมแดง ” ที่ช่วยเพิ่มรอยแตกของ DNA และลบรอยโรคของ DNAรอยแยกของความชราซึ่งทำให้
มีฤทธิ์ต่อความต่อต้านยีนส์แก่รอยแยก DNA มีหน้าที่ปกป้องความเยาวัย ไม่เพียงเท่านั้น รอยโรคใน DNA ของยีนส์แก่ยังสัมพันธ์ กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน เบาหวาน เป็นต้น ช่วยฟื้นฟูปอดสำหรับผู้ที่เคยเป็นโรค โควิดให้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิม ไม่แสดงอาการ เป็นพิษเฉียบพลัน ในตับและไต

New Arrivals

ทับทิมWEB-BG.jpg

About

นวัตกรรมใหม่ ศาสตร์ ชะลอวัย
ผลิตโดยบริษัท Y.U​ success

สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่บริษัทให้ความสำคัญตลอดกระบวนการสรรหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจำหน่าย การตระหนักถึงความเสี่ยงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐานนั้น อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคในระยะยาว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน บริษัทมุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี พร้อมพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติงานในภาวะที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากการเข้าถึงโภชนาการไม่เพียงพอ การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ด้านร่างกายและจิตใจระหว่างปฏิบัติงานเปนหนึ่งประเด็นที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
ทับทิมWEB-BG.jpg

Contact Us

21/1หมู่1, Nonthaburi, Thailand, Nonthaburi, Nonthaburi, Thailand, Nonthaburi

+66 98 509 0539

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page